14paź

Budowa przerzutki tylnej – nie taka skomplikowana

Bez zwątpienia jazda na rowerze jest czystą przyjemnością, szczególnie gdy wszystkie elementy pracują poprawnie. W przypadku gdy któryś z komponenty zawiedzie, można poświęcić chwilę czasu i naprawić dany problem samemu. Bardzo często problemy dotyczą przerzutki tylnej, dlatego zapraszamy do zapoznania się z konstrukcją klasycznej przerzutki tylnej. Dzięki znajomości konstrukcji i elementów, późniejsza regulacja będzie o wiele prostsza.

Budowa przerzutki tylnej

W celu poprawnego przeprowadzenia procesu regulacji przerzutki tylnej, warto poznać jej budowę. Główne elementy przerzutki przedstawiono na poniższym zdjęciu. Ze względu na dużą różnorodność przerzutek oraz producentów, konstrukcje poszczególnych przerzutek mogą się różnić.

Przerzutka tylna Shimano Deore
Konstrukcja przerzutki tylnej

Kółka napinające i prowadzące

Kółko napinające ma na celu odciągnięcie dolnej sekcji łańcucha, tak aby łańcuch był odpowiednio naprężony. Natomiast zadaniem kółka prowadzącego jest prowadzenie łańcucha z jednej tarczy zębatej kasety na drugą.

Kółka przerzutki tylnej
Oznaczenia kółek przerzutki

Kółko napinające oraz prowadzące ulegają zużyciu w wyniku pracy napędu. W przypadku wymiany kółek należy pamiętać o ich poprawnym zamontowaniu. Kółko prowadzące oznacza się jako: G-Pulley lub Guide Pulley. Napinające natomiast jako: T-Pulley lub Tension Pulley. Jeżeli na kółkach występują oznaczenia w postaci strzałek, kółko prowadzące należy zamontować tak, aby strzałki były skierowane w lewo, patrząc od zewnętrznej strony przerzutki. W przypadku kółka napinającego strzałki powinny być skierowane w prawo. Strzałki na kółkach przedstawiają kierunek obrotu w czasie pracy napędu.

Śruby ograniczające H i L

Najczęściej śruby ograniczające H oraz L znajdują się po lewej stronie przerzutki lub od frontu patrząc od jej zewnętrznej strony. W przypadku trudności z rozpoznaniem śrub, istnieje bardzo prosty i szybki sposób ich identyfikacji. Należy przełożyć łańcuch na najmniejszą tarczę zębatą kasety. Następnie wkręcić wybraną śrubę, jeżeli nastąpi ruch przerzutki, jest to śruba H. W przeciwnym wypadku jest to śruba L.

Śruby regulacyjne H iL przerzutki tylnej
Śruby ograniczające H i L oraz zasada działania śrub

Zadaniem śruby H jest ograniczenie ruchu przerzutki, aby nie doszło do przerzucenia łańcucha za najmniejszą tarczę zębatą kasety. Natomiast śruba L ogranicza ruch przerzutki w celu zablokowania możliwości przerzucenia łańcucha poza największą tarczę zębatą kasety w kierunku szprych. Dokręcenie śruby L zgodnie ze wskazówkami zegara powoduje zmniejszenie się zakresu ruchu przerzutki i przesunięcie granicznej linii działania w prawo, ku środkowi kasety. Natomiast dokręcenie śruby H zgodnie ze wskazówkami zegara spowoduje przesunięcie się granicznej linii działania w lewo, do środka kasety.

Śruba B

Śruba B odpowiada za naprężenie sprężyny znajdującej się przy mocowaniu przerzutki do haka ramy. Efektem działania śruby B jest zmiana odległości pomiędzy kółkiem prowadzącym a tarczami zębatymi kasety.

Śruba regulacyjna B przerzytki tylnej
Śruby H, L oraz śruba B

Dokręcenie śruby zgodnie ze wskazówkami zegara, powoduje zwiększenie naprężenia sprężyny. Skutkiem tego jest zwiększenie odległości między kółkiem a tarczą zębatą. W celu zmniejszenia naprężenia sprężyny i odległości należy odkręcić śrubę.

Łatwiejsza regulacja

Regulacja przerzutki wydaje się czynnością mocno skomplikowaną i czasochłonną. Dzięki poznaniu konstrukcji przerzutki i zasady działania elementów regulacyjnych sam proces regulacji przebiegnie szybciej i sprawniej. Wcześniejsze zapoznanie się z odrobiną teorii sprawi, że późniejsza praktyka nie będzie taka straszna jak się wydaje.