18paź

Regulacja przedniej przerzutki – nie taka trudna

Poniższe wskazówki mają na celu pomóc w regulacji przedniej przerzutki. Jeżeli linka przerzutki jest już zamontowana możesz dokonać regulacji zgodnie ze wskazówkami. Przed przystąpieniem do regulacji warto zapoznać się z budową przerzutki.

Regulacja wysokości oraz kąta przerzutki

Przerzutka znajdująca się na niepoprawnej wysokości może sprawić, że biegi będą zmieniać się słabo lub też nie. Jeśli klatka przerzutki będzie znajdować się za nisko może ocierać o tarcze zębate mechanizmu korbowego bądź nawet blokować łańcuch. Natomiast zbyt wysokie położenie klatki skutkować może brakiem możliwości przełączania biegów lub ocieraniem łańcucha o jej dolną część. Jak więc poprawnie ustawić wysokość przerzutki? Odległość pomiędzy dolną krawędzią klatki przerzutki a zębami największej tarczy zębatej powinna wynosić od 1 mm do 3 mm.

W przypadku przerzutek z mocowaniem na obejmę oprócz ustawienia wysokości ważny jest również kąt pod jakim znajduje się przerzutka. Przerzutkę należy ustawić tak, aby klatka znajdowała się równolegle względem łańcucha.

Śruby ograniczające H i L

Śruby ograniczające mają za zadanie, nie pozwolić na przerzucenie łańcucha poza tarcze zębate mechanizmu korbowego. Śruba H ogranicza ruch klatki przerzutki w stronę mechanizmu korbowego, dzięki czemu nie dojdzie do przerzucenia łańcucha za największą tarczę zębatą. Natomiast śruba L ogranicza ruch klatki przerzutki w stronę ramy roweru, zapobiegając przerzuceniu łańcucha za najmniejszą tarczę zębatą.

Śruby H i L przedniej przerzutki.
Śruby H i L

Śruby powinny być oznaczone literami H oraz L, jednak co zrobić gdy śruby nie posiadają takich oznaczeń. Należy wówczas zmienić przełożenie na najmniejszą tarczę zębatą z przodu i wkręcić lub wykręcić o kilka obrotów jedną ze śrub regulacyjnych. Jeżeli widoczny jest ruch klatki przerzutki oznacza to, że wybrana śruba jest śrubą L.

Regulacja śruby L

Po ustawieniu odpowiedniej wysokości oraz kąta położenia przedniej przerzutki powinna nastąpić regulacja śruby L. Na początku należy przełożyć łańcuch na największą tarczę zębatą kasety oraz najmniejszą tarczę mechanizmu korbowego. Odległość pomiędzy łańcuchem a wewnętrzną częścią klatki przerzutki powinna wynosić ok. 1 mm. Gdy odległość jest za mała, należy odkręcić śrubę L. W przeciwnym wypadku należy dokręcić śrubę do momentu otrzymania pożądanej odległości.

Regulacja śruby H

Jak wspominaliśmy śruba H ogranicza ruch klatki przedniej przerzutki w stronę mechanizmu korbowego, dzięki czemu nie dojdzie do przerzucenia łańcucha za największą tarczę zębatą. Przed przystąpieniem do regulacji należy sprawdzić czy linka od przerzutki jest odpowiednio napięta. Na początku należy przełożyć łańcuch na najmniejszą tarczę zębatą kasety oraz największą tarczę mechanizmu korbowego. Odległość pomiędzy łańcuchem a wewnętrzną częścią klatki przerzutki powinna wynosić ok. 1 mm. Jeżeli łańcuch ociera o klatkę należy trochę wykręcić śrubę H. W przypadku, gdy odległość jest za duża należy wkręcać śrubę do momentu otrzymania pożądanej odległości.

Naprężenie linki przerzutki

Gdy śruby regulacyjne są ustawione poprawnie można przystąpić do regulacji naprężenia linki przerzutki. Jeżeli łańcuch nie przechodzi na większa tarczę zębatą, należy zwiększyć naprężenie linki poprzez obrót śruby przy manetce w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Obejma mocująca oraz śruba naprężenia linki
Obejma mocująca oraz śruba naprężenia linki

W przypadku gdy łańcuch nie schodzi na mniejszą tarczę zębatą, należy zmniejszyć naprężenie linki obracając śrubę przy manetce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

I gotowe

Jeżeli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie przednia przerzutka powinna chodzić precyzyjnie i bez zarzutu. Po regulacji można wyruszyć w pokonywaniu kolejnych kilometrów.